Category Archives: Hoá chất Xút Vảy NaOH (Caustic Soda Flakes 99%)

Hoá chất Xút Vảy NaOH (Caustic Soda Flakes 99%)

Có nhiều ứng dụng trong công nghiệp, chẳng hạn như trong sản xuất giấy, dệt may, xà phòng và chất tẩy rửa. Tương tự, nó được dùng trong làm mềm nước, xử lý nước trong dệt nhuộm, và làm sạch các chai thủy tinh. Trong sản phẩm hóa dầu, Xút cũng là thành phần tạo […]