Category Archives: Hexamine

HEXAMINE

Sử dụng Hóa chất Hexamine trong công nghiệp sản xuất gỗ, ván ép như chất kết dính, nhiên liệu rắn, chất phụ gia dầu, trung gian chloramphenicol, axit amin, các vật liệu đúc khuôn đúc, vật liệu chịu lửa… Hexamin dùng trong công nghiệp dệt may, dược phẩm, phụ gia thực phẩm (chất bảo quản)